Home กิจกรรม BOU การประชุมสมัชชา bodhisastra University USA 2023 ณ ประเทศไทย

การประชุมสมัชชา bodhisastra University USA 2023 ณ ประเทศไทย

by bodhisastra

รายละเอียด

การประชุมสมัชชา bodhisastra University USA 2023 โดย ศ.ดร.ศักดิ์ ประสานดี CEO ครั้งที่ 1 วันที่ 30 เม.ย. – 1 พ.ค. 2023 ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย ที่ผ่านมา


มีคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายประเทศเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย

 • ประเทศไทย
 • ประเทศเวียดนาม
 • ประเทศกัมพูชา
 • ประเทศลาว
 • ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ประเทศเยอรมันนี

โดยมีการอภิปรายและร่วมพิจารณาโครงการต่าง ๆ อาทิ

 • สถานการณ์และโอกาสทางการศึกษาทางเลือกในประเทศไทย
 • ยุทธศาสตร์การศึกษาทางเลือกและระบบออนไลน์สู่โลกยุคใหม่
 • โอกาสการจัดการศึกษาในประเทศเพื่อนบ้าน
 • การพัฒนาการศึกษาและการขยายงานการศึกษาของมหาวิทยาลัยโพธิศาสตร์ในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมาก
 • ฯลฯ

Related Posts

Leave a Comment

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00