WELCOME
CALL 1-786-6070711, 8186191541
FOLLOW US
  • English
Top

มหาวิทยาลัยโพธิศาสตร์ รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา

เปิดรับการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2020 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
และเปิดภาคเรียนที่ 2/2020  วันที่ 1 ก.ค. 2020

มหาวิทยาลัยโพธิศาสตร์ สหรัฐอเมริกา ไม่ได้ขอรับการรับรองสถานะจากประเทศไทย
ใบปริญญา จึงไม่สามารจะนำไปใช้ในระบบราชการไทย และการสมัครงานกับราชการไทย
**โปรดระวังคนแอบแฝง เอาชื่อมหาวิทยาลัยไปหลอกลวง**

 

 

หลักสูตร ที่กำลังรับความสนใจ  ** หลักสูตร ปริญญาตรี  สาขา กัญชาศาสตร์ทางการแพทย์ภาคประชาชน โดยลุงตู็ และ อาจารย์ตู่
หลักสูตร ปริญญาตรี สาขา ธรรมศึกษา  เรียนธรรม และปฏิบัติธรรม พร้อมกับเรียนพระไตรปิฎก ควบคู่กับเรียนภาษาบาลีเบื้องต้น  หลักสูตรเรียนฟรี ไม่มีค่าเล่าเรียน

หลักสูตรระดับ ปริญญาตรี, ปริญญาโท และ ปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยที่เรียนในระบบทางไกล และการเรียนรู้ด้วยตนเอง
มหาวิทยาลัยอิสระหรือมหาวิทยาลัยทางเลือก จัดการศึกษาเพื่อความดีความงาม
และไม่ได้ขอการรับรองจากรัฐบาลไทย