Home หลักสูตรการศึกษาหลักสูตรกัญชาศาสตร์เพื่อผู้ป่วย หลักสูตร การประกอบการธุรกิจสมุนไพรและกัญชา กัญชง กระท่อม รุ่นที่ 5

หลักสูตร การประกอบการธุรกิจสมุนไพรและกัญชา กัญชง กระท่อม รุ่นที่ 5

by bodhisastra

รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

เปิดแนะนำหลักสูตร การประกอบการธุรกิจสมุนไพรและกัญชา  รุ่นที่ 5  และรับฟังการเสวนาพิเศษ และสังสรรค์ ไม่มีค่าใช้จ่าย

สถาบัน AGI ร่วมกับ สถาบันกัญชาศาสตร์ ภาคประชาชน และ มหาวิทยาลัยโพธิศาสตร์ สหรัฐอเมริกา , เครือข่ายกัญชามหาชน,  สถาบันสหวิทยาการแห่งการบำบัดรักษาและภูมิปัญญาตะวันออก ( Institute of Holistic Healing and Eastern Wisdom )

เปิดตัวหลักสูตร การประกอบการธุรกิจกัญชาศาสตร์ และขอเชิญร่วมรับฟัง  สถานการณ์กัญชาและธุรกิจสมุนไพร กัญชา กัญชง และกระท่อมในปัจจุบันและแนวโน้ม

ในวันเสาร์ ที่ 4 มีนาคม 2566 เวลา 14.00-17.00 ณ โรงแรมปริ้นสตั้น ดินแดง ตรงข้ามประตู กทม.2)

14.00 เปิดเสวนา

  • – ฟังการบรรยายจากกูรูทางด้านกัญชา
  • – พบปะวิทยากรประจำของเรา
  • – พบปะนักธุรกิจด้านสมุนไพรและกัญชา พร้อมกับสินค้าด้านกัญชาหลากหลาย
  • – รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน

หลักสูตรจะเปิดสอนเป็นเวลา 4 เดือน ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 – 25 มิถุนายน เรียนจำนวน 21 ครั้ง โดยเน้นเรื่องการประกอบด้านสมุนไพรและกัญชา

วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม นี้  จะมีการมอบใบประกาศนียบัตรและใบปริญญาบัตร ของผู้ที่สำเร็จการศึกษาที่ผ่านมาด้วย  หลังจากนั้น จะเป็นการเลี้ยงขอบคุณวิทยากร การสังสรรค์ศิษย์เก่า หลักสูตร ผู้ประกอบการกัญชา   กัญชาศาสตร์ภาคประชาชน ตั้งแต่ 18.00 -21.00 น.  พร้อมบรรยากาศสนุกสนาน ด้วยคาราโอเกะ และการร้องเพลงมันส์ๆ

ขอเรียนเชิญ ท่านที่สำคัญการศึกษาที่ผ่านมา ท่านที่สนใจ ได้เข้าร่วมงานปฐมนิเทศและสมัครเรียนในหลักสูตรได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อรับฟังการเปิดปฐมนิเทศ หรือ สมัครเรียนได้ที่ คุณ มาริสา สลามทร  065-565-4259,  088-627-4954  (หรือ ดร.ศักดิ์ ประสานดี  081-4545-265) (ดร.ป็อป 064-452-4959)

หรือลงทะเบียนเข้าร่วมงานวันที่ 4 มีนาคม 2566 ได้ที่กูเกิ้ลฟอร์ม

(คลิก) 

รายละเอียด : การเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตร  การประกอบการธุรกิจสมุนไพรและกัญชา กัญชง กระท่อม รุ่นที่  5

 ผู้รับผิดชอบหลัก  บริษัท AGI (Academy of Green Innovation )

องค์กรที่ร่วมจัด   สถาบัน AGI ร่วมกับ สถาบันกัญชาศาสตร์ ภาคประชาชน และ มหาวิทยาลัยโพธิศาสตร์ สหรัฐอเมริกา , บริษัทโพธิ์สกิน, เครือข่ายกัญชามหาชน, สถาบันสหวิทยาการแห่งการบำบัดรักษาและภูมิปัญญาตะวันออก ( Institute of Holistic Healing and Eastern Wisdom )

วัตถุประสงค์การศึกษา  สามารถที่จะรู้ เข้าใจ และทำได้ในด้านการปลูก การแปรรูป และการยื่นขออนุญาตการปลูกและการแปรรูปสมุนไพร กัญชง และกัญชา ตามระเบียบของทางราชการ การใช้กัญชาทางการแพทย์ การดูแลรักษาผู้ป่วย การพัฒนาธุรกิจ เมื่อศึกษาครบตามหลักสูตร มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ จะได้รับใบประกาศ ระดับ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยโพธิศาสตร์  สหรัฐอเมริกา (เป็นใบปริญญาทางเลือกการศึกษา ที่ไม่ใช่เพื่อการสมัครสอบในระบบราชการ)

เป้าหมาย   สร้างผู้ประกอบการกัญชา ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

สถานที่เรียน เรียนในระบบชั้นเรียน ควบคู่กับออนไลน์ ทุกวันเสาร์ เวลา  14.00 – 17.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ณ โรงแรมพริ้นสตั้น ดินแดง (หน้าประตู กทม.ดินแดง)  ผู้ไม่สะดวกเข้าชั้นเรียน ให้เรียนในระบบออนไลน์  

ระยะเวลาการเรียน ระยะเวลาการเรียน 4 เดือน ตั้งแต่วันเสาร์แรกของเดือน เมษายน 2566 (ตามตารางแนบ)

คุณสมบัติผู้เรียน ไม่จำกัดพื้นฐานการศึกษา และมีความสนใจในธุรกิจสุขภาพ สมุนไพร กัญชา กัญชง

ปฐมนิเทศนักศึกษา    วันเสาร์ 4 มีนาคม 2566  เวลา 14.00 – 17.00  และทานอาหารร่วมกันตอน 18.00 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

หัวข้อการเรียน คุณค่าของสมุนไพรไทย, ความรู้เกี่ยวกับประวัติการใช้กัญชาและสายพันธุ์, ความรู้เกี่ยวกับกัญชง, ความรู้เกี่ยวกับกระท่อม, การสกัดน้ำมันกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์, ประโยชน์ของกัญชาในการรักษาโรคเรื้อรัง,

ผลิตภัณฑ์จากการสกัดกัญชา, กฎหมายกัญชาในปัจจุบัน, แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเจ้าของธุรกิจสมุนไพรและกัญชา เช่น ดร.ภัทรานิษฐ์ เกตุพิมลโชติช่วง (สิราพรรณ์ สมุนไพร 3021), ดร.วาทิช ธนาวรัทนนท์ (บริษัทโกลเด้นลีฟ 2020), ดร.มงคล นิตยวิมล (บริษัท สุขใจจำกัด), ดร.พ.อ.สันติ  โอเงิน (นักวิจัยผู้เชี่ยวการกลั่นน้ำมันจากกัญชง กัญชง กระท่อม), รศ.ดร.ฐนโรจน์ โรจนกุลเสฏฐ์ (ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.โรจน์), ดร.ธนัฐกรณ์  ธีรวัฒนานนท์ (ศูนย์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูปทางยา : Doctor Myself)  นพ.สมนึก ศิริพานทอง  นายแพทย์ที่เป็นบิดาแห่งกัญชาไทยยุคใหม่), รศ.ดร.สยัน  พรมดี  เจ้าของ รร.ภัทรเวชสยามการแพทย์แผนไทย, รศ.ดร.พ.ต.ท.หญิง ฐิชาลักษณ์ ณรงค์วิทย์ ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาศาสตร์ ภาคประชาชน, ดร.นพ.ชนินท์ ลีวานนท์ อาจารย์มหาวิทยาลัยโพธิศาสตร์ สหรัฐอเมริกา, คุณต้นน้ำ นิยมาภา, พากเพียร ตะเคียนสก(เจ๋ง พากเพียร), เอกฤทธิ์ จิตหาญ, โชติช่วง ลิ่มถาวรกุล (หนึ่ง พญาศวร), สกุล หงส์ทอง (จุ๋ย ทายาทมะเร็ง), อภิรักษ์ ปานเนตรแก้ว, ปริญญา จินดวง , ดร.ศิริกาญจน์ เตชอภิโชค  เป็นต้น (ระหว่างประสาน)

การศึกษาดูงาน    เสริมประสบการณ์ด้วยการศึกษาดูงาน  2 ครั้ง  ด้านการคัดสายพันธุ์ การเพาะ การปลูก การบำรุงเลี้ยง การสกัดน้ำมัน การบำบัดโรคร้ายแรงด้วยกัญชา และพัฒนาตำรับยา และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชา

ปฐมนิเทศ  วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 – 17.00 

เปิดรับสมัคร กัญชาศาสตร์เพื่อผู้ป่วย รุ่นที่  5  ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป  

วันเริ่มเรียน   วันเสาร์ ที่ 1 เมษายน 2566  เวลา 14.00 – 17.00 น. – 1 กรกฎาคม 2566  มีการบันทึกคลิปสำหรับการเข้าชมย้อนหลัง สำหรับคนที่ไม่สามารถเข้าห้องเรียน

เงื่อนไขสำคัญของการเรียน  ผู้เรียนจะต้องเสนอโครงงานการฝึกปฏิบัติหรือการประกอบการจริง เพื่อให้แสดงถึงความสามารถในการประกอบการได้จริง  

ค่าสมัครและค่าเล่าเรียน   ค่าสมัคร  1,500 บาท, ค่าลงทะเบียนเรียน 30,000.- บาท (ผ่อนชำระได้ 2 ครั้ง) รวมเสื้อรุ่น อาหารว่างระหว่างการศึกษาดูงาน, ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าอาหาร ที่พัก ระหว่างไปรับปริญญา,  ไม่รวมค่าที่พักระหว่างไปดูงานในประเทศ โอนเข้าบัญชี บริษัท กรีน ไบโอติก โกลบอล  ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 0878694384  

ติดต่อสมัครศึกษาที่ คุณมาริสา  สลามทร  โทร 065-565-4259, 088-627-4954  (หรือ ดร.ศักดิ์ ประสานดี  081-454-5265) (ดร.ป็อป 064-452-4959)

สำนักงานสถาบัน  อาคาร ชั้น 11 อาคารพญาไทพลาซา ราชเทวี กรุงเทพมหานคร

กำหนดการอบรมหลักสูตร การประกอบการธุรกิจสมุนไพร กัญชา กัญชง  รุ่นที่ 5

1 เม.ย. – 1 ก.ค. 2566

ชื่อวิชา

ผู้สอน

วันเรียน วันเสาร์ 14.00-17.00

ปฐมนิเทศนักศึกษา และฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาธุรกิจสมุนไพรสู่บริษัทมหาชน ของบริษัทอาลาดิน (ตอนค่ำ พบปะสังสรรค์ทีมนักศึกษาและคณาจารย์)

คณาจารย์

4  มีนาคม 2566

ดร.ณฐวัฒน์ ชื่นฤดี (บริษัทอาลาดิน)

1. คุณค่าของสมุนไพรไทย

ดร.สุนทรี จีนธรรม

1 เมษายน 2566

2. ประวัติความเป็นมาของพืชกัญชา และการใช้บำบัดรักษาโรคพื้นฐาน

3. ทิพย์กัญชา พืชศักดิ์สิทธิ์ภูมิปัญญา

รศ.ดร.พตท.หญิง ฐิชาลักษณ์ ณรงค์วิทย์

ดร.ศิริกาญจน์ เตชอภิโชค

8 เมษายน 2566

4. การใช้กัญชาทางการแพทย์

นพ.สมนึก ศิริพานทอง

22 เมษายน 2566

5. การวิจัยกัญชาในการรักษาโรคมะเร็ง

ดร.พท.บัญชา สุวรรณธาดา

29 เมษายน 2566

6. กฎหมายกัญชาในปัจจุบัน

อ.เอกฤทธิ์  จิตรหาญ

6 พฤษภาคม 2566

5. การรักษามะเร็งด้วยสมุนไพรกัญชาในวัดจอมทอง

อ.ปริญญา  จินดวง

7. กัญชากับการรักษาในระบบประสาท

ดร.นพ.ชนินทร์ ลีวานันท์

13 พฤษภาคม 2566

8. การประกอบการธุรกิจกัญชา โกลเด้น ลีฟ

ดร.วาทิช ธนาวรัทนนท์

9. ประสบการณ์ในการใช้กัญชารักษามะเร็ง

อ.สกุล หงส์ทอง

20 พฤษาคม 2566

10. การประกอบการด้านกัญชาขนาดเล็ก

อ.พากเพียร ตะเคียนศก

11. การประกอบการธุรกิจกระท่อม

อ. ดร. พ.อ.สันติ โอเงิน

27 พฤษภาคม 2566

12. การประกอบการธุรกิจกัญชง

อ. อ.อภิรักษ์  ปานเนตรแก้ว

13. การประกอบการ ผลิตภัณฑ์กัญชาลุงตู้

อ.ต้นน้ำ  นิยมาภา

3 มิถุนายน 2566

14. การประกอบการ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พญาศวร

อ.โชติช่วง ลิ่มถาวรกุล

15. การประกอบการ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.โรจน์

รศ.ดร.ฐนโรจน์ โรจนกุลเสฏฐ์

10 มิถุนายน 2566

16. การประกอบการ สิราพรรณ์ สมุนไพร

ดร.ภัทรานิษฐ์  เกตุพิมลโชติช่วง

17. การวิจัยน้ำมันสกัดจากกัญชาและกระท่อมเพื่อธุรกิจ

ดร.พ.อ.สันติ  โอเงิน

17 มิถุนายน 2566

18. การใช้ระบบ IOT ในการปลูกกัญชงแบบพรีเมี่ยม

ดร.ธรรมนูญ  เวชวิทยาขลัง

19. การประกอบการธุรกิจกัญชา West Land

ดร.ปกรณ์  วณะทอง

24 มิถุนายน 2566

20. การประกอบการปลูกกัญชาทางการแพทย์ของบริษัทอิมเพรส กรีน เอ็นเนอร์ยี่

ดร.ธนิกา จินตนะพันธ์

21. การพัฒนาสมุนไพรแปรรูปทางยาของ Doctor Myself

ดร.ธนัฐกรณ์  ธีรวัฒนานนท์

1 กรกฎาคม 2566

22. การประกอบการธุรกิจกัญชาสุขใจ

ดร.มงคล  นิตยวิมล

23. การมอบประกาศนียบัตร (ปริญญาตรี)

มหาวิทยาลัยโพธิศาสตร์ อเมริกา

8 กรกฎาคม 2566

หมายเหตุ รายชื่อวิทยากร  และกำหนดวัน อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

Related Posts

Leave a Comment

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00