Home หลักสูตรการศึกษา สถาบันกัญชาศาสตร์ภาคประชาชน เปิดรับสมัครผู้เรียน รุ่นที่ ๓

สถาบันกัญชาศาสตร์ภาคประชาชน เปิดรับสมัครผู้เรียน รุ่นที่ ๓

by bodhisastra

รายละเอียดการสมัครเรียน

วัตถุประสงค์การศึกษา  สามารถที่จะรู้ เข้าใจ และทำได้ในด้านการปลูก การแปรรูป และการยื่นขออนุญาตการปลูกและการแปรรูปตามระเบียบของทางราชการ การใช้กัญชาทางการแพทย์ การดูแลรักษาผู้ป่วย การลงทุนในธุรกิจ เมื่อศึกษาครบตามหลักสูตร มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ จะได้รับใบประกาศ ระดับ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยโพธิศาสตร์  สหรัฐอเมริกา

เป้าหมาย สร้างผู้ประกอบการกัญชาครบวงจรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง จัดหาพื้นที่ปลูกที่เหมาะสม จัดตั้งกองทุนเพื่อระดมทุนจากต่างประเทศเข้ามาการปลูกกัญชาในประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางกัญชาโลก เพื่อช่วยเศรษฐกิจให้ฟื้นกลับมาโดยเร็ว

สถานที่เรียน เรียนในระบบออนไลน์ ทุกวันอังคาร เว้นอังคาร  13.30 – 16.30 น.

ระยะเวลาการเรียน ระยะเวลาการเรียน 4 เดือน

การศึกษาดูงาน  เสริมประสบการณ์ด้วยการศึกษาดูงาน เดือนละ 1 ครั้ง รวม 4 ครั้ง ในเรื่องการปลูก การแปรรูป การรักษา

คุณสมบัติผู้เรียน ไม่จำกัดพื้นฐานการศึกษา และมีความสนใจกัญชาเพื่อการแพทย์ และการทำธุรกิจกัญชา

ปฐมนิเทศนักศึกษา วันอังคาร 14 มี.ค. 65 เวลา 13.30 – 16.30

หัวข้อการเรียน ประวัติการใช้กัญชาในโลก, สายพันธุ์กัญชา, กัญชง กัญชา, การปลูก การบำรุงเลี้ยง การสกัดน้ำมันกัญชา, พฤกษเคมีของกัญชา, การสกัดพฤกษเคมี, โรคเรื้อรังที่จะใช้กัญชา, โรคมะเร็ง ความดัน เบาหวาน โรคเครียด โรคลมชัก โรคพากินสัน โรคระบบประสานและทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร และโรคอื่นๆ กับการใช้กัญชา, กัญชาในกระแสโลก, หลักพื้นฐานการแพทย์แผนไทย, ตำรับยากัญชา, การให้คำปรึกษกับการใช้กัญชา, ผลิตภัณฑ์จากการสกัดกัญชา, กัญชากับเมนูในอาหาร, ผลข้างเคียงของการใช้กัญชาและการบำบัด, กฎหมายกัญชาในปัจจุบัน,

การศึกษาดูงาน การคัดสายพันธุ์ การเพาะ การปลูก การบำรุงเลี้ยง การสกัดน้ำมัน การบำบัดโรคร้ายแรงด้วยกัญชา และพัฒนาตำรับยา และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชา

เปิดรับสมัคร กัญชาศาสตร์เพื่อผู้ป่วย รุ่นที่ 3  ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2565

วันเรียน เรียนทุกวันอังคาร เวลา 13.30 – 16.30 น. มีการไลฟ์สดให้คนที่ไม่ได้เข้าห้องเรียนจริง และมีการบันทึกคลิปสำหรับการเข้าชมย้อนหลัง

คณะผู้สอนบางส่วน รศ.ดร.สยัน พรมดี เจ้าของ รร.ภัทรเวชสยามการแพทย์แผนไทย, รศ.ดร.พ.ต.ท.หญิง ฐิชาลักษณ์ ณรงค์วิทย์ ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาศาสตร์ ภาคประชาชน, ผศ.ดร.ฐนโรจน์ โรจนกุลเสฎฐ์ กรรมการสภาแพทย์แผนไทย, ดร.นพ.ชนินท์ ลีวานนท์ อาจารย์มหาวิทยาลัยโพธิศาสตร์ สหรัฐอเมริก, คุณต้นน้ำ นิยมาภา, พากเพียร ตะเคียนสก(เจ๋ง พากเพียร), เอกฤทธิ์ จิตหาญ, โชติช่วง ลิ่มถาวรกุล (หนึ่ง พญาศวร), สกุล หงส์ทอง (จุ๋ย ทายาทมะเร็ง), อภิรักษ์ ปานเนตรแก้ว, ปริญญา จินดวง ดร.ศักดิ์ ประสานดี, เป็นต้น

ค่าสมัครและค่าเล่าเรียน ค่าลงทะเบียนเรียน 30,000.- บาท รวมเสื้อรุ่น ชุดครุย อาหารว่าง การฝึกปฏิบัติ ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าอาหาร ที่พัก ระหว่างไปรับปริญญาในต่างประเทศ, ไม่รวมค่าที่พักระหว่างไปดูงานในประเทศ โอนเข้าบัญชี มูลนิธิโพธิศาสตร์ ธนาคารกสิกรไทย  121-3-30181-7  ส่งสลิปไปที่ bodhisastra@gmail.com, หรือไลน์ไอดี  0814545265

ติดต่อสมัครศึกษาที่ เบอร์โทรศัพท์ 0814545265, ส่งใบสมัครที่ bodhisastra@gmail.com, หรือส่งผ่านไลน์ไอดี

สำนักงานสถาบัน  107/129 หมู่ที่ 4 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110  โทร.  0814545265

กำหนดการเรียน    กำหนดการเรียน หลักสูตร กัญชาศาสตร์ภาคประชาชน รุ่นที่ 3
ศูนย์โพธิศาสตร์ด่านเกวียน  ศูนย์
Dr.Nutra-Siam Smile   บ้านด่านเกวียน จ.นครราชสีมา

รายวิชา ผู้สอน วันเรียน(วันอังคาร)
ปฐมนิเทศนักศึกษา คณาจารยฺ 1 มีค. 2565
1. รู้จักสมุนไพรไทยที่สำคัญในชีวิตประจำวัน อ.สุนทรี จีนธรรม 15 มีค. 2565
2. ประวัติความเป็นมาของพืชกัญชา และการใช้บำบัดรักษาโรคพื้นฐาน รศ.ดร.พตท.หญิง.ฐิชาลักษณ์ ณรงค์วิทย์ 5 เมย.2565
3. กัญชา กัญชงทางพฤกษศาสตร์ และประโยชน์ และโทษทางสังคมและทางการแพทย์ ดร.สมนึก ศิริพานทาอง 19 เมย. 2565
4. การสกัดสารเคมีในกัญชา กัญชงเพื่อใช้ทางการแพทย์ และการนำสู่เครื่องอุปโภคบริโภค ดร.พผท.บัญชา สุวรรณธาดา 3 พค.2565
5. ศึกษาดูงานครั้งที่ 1 การปลูกและการบำรุงเลี้ยง รอกำหนดสถานที่ 17 พค.2565
6. โรคที่รักษาด้วยกัญชาทางการแพทย์ และโรคที่ สธ. กำหนด อ.อัมพรินทร์ วงศ์วัชระโชค (อ.โรส) 7 มิย.2565
7. กัญชากับการรักษาในระบบประสาท ดร.นพ.ชนินทร์ ลีวานันท์ 21 มิย.2565
8. การใช้กัญชากับโรค NCD เช่น ความดันโลหิตสูง/เบาหวาน/โรคเครียด นอนไม่หลับ อ.นพ.กวี ไชยศิริ 5 กค.2565
9. หลักพื้นฐานการแพทย์แผนไทย รศ.ดร.สยันต์ พรมดี 19 กค.2565
10. ตำรับยาเข้ากัญชาของการแพทย์แผนไทย รศ.ดร.ฐนโรจน์ โรจนกุลเสฏฐ์ 2 สค.2565
11. การขออนุญาตปลูกกัญชา กัญชง อ.เอกฤทธิ์ จิตรหาญ 16 สค.2565
12. การประกอบการธุรกิจกัญชา และ Business Model ดร.ปกรณ์  วณะทอง 6 กย.2565
13. การนำเสนอสารนิพนธ์ (ประเมินผลงาน) คณะบริหารสถาบันกัญชาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยโพธิศาสตร์ อเมริกา 20 กย.2565
14. การมอบประกาศนียบัตร/ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยโพธิศาสตร์ อเมริกา 4 ต.ค.2565 หรือวันอื่น ตามที่ตกลงกัน

 

 

แบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์

แบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์

Application Form : BOU, FLORIDA, USA

  • Upload เอกสารการสมัคร

 

ยืนยันตัวตน (โปรดใส่ตัวเลข 2 ตัวอะไรก็ได้)


หมายเหตุ

  • ค่าสมัครนำไปหักจากค่าเล่าเรียนได้
  • ค่าเล่าเรียนสามารถแบ่งชำระได้ 3 งวด
  • Early birds ลด 10% (สำหรับผู้สมัครภายในเดือน ธันวาคม 2564

Related Posts

2 comments

เอกพิสิษฐ์ 23/04/2022 - 11:02 AM

รุ่นนี้คงสมัครไม่ทันแล้วใช่ไหมครับ

Reply
bodhisastra 23/04/2022 - 11:35 AM

รบกวนขอเบอร์ติดต่อกลับด้วยค่ะ…

Reply

Leave a Comment

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00