Home หลักสูตรการศึกษา การเขียนดุษฎีนิพนธ์ระดับปริญญาเอก

การเขียนดุษฎีนิพนธ์ระดับปริญญาเอก

by bodhisastra

หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ ..(ต้องขึ้นต้นด้วยรูปแบบ)  …………….ภาษาไทยหรือภาษาถิ่น…………..

และ อังกฤษ………………………………………………………….

ชื่อ นักศึกษา ภาษาไทย/ถิ่น ภาษาอังกฤษ …………………………………………………………….

Bodhisastra University, Florida  State, United State of America

ปีที่จบการศึกษา ……………………..


งานวิจัย ต้องขึ้นต้นด้วยคำว่า รูปแบบของ…………………………………………(ทั้งหมดประมาณ 20 หน้า รวมภาพผลงานประกอบ)

1. ความเป็นมาและสำคัญของเรื่อง

ให้อธิบายถึงความเป็นมาของเรื่อง  ข้อมูลสำคัญของเรื่องนี้ เป็นตัวเลข สถิติ ความสำคัญของเรื่อง สำคัญอย่างไร มีผลกระทบอย่างไร ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม ความสนใจของท่าน  ทำไมท่านมาสนใจหัวข้อนี้ ท่านเก็บข้อมูลจากที่ใดบ้าง เพื่อมาอธิบายเรื่องราวในข้อ 2  (พึงเข้าใจว่า BOU สนใจจะให้ท่านอธิบายข้อมูลที่เป็นประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถของท่าน เป็นด้านหลัก


2. ข้อมูล เรื่องราว กรณีศึกษา

ให้อธิบายเรื่องราว Story  ข้อมูล ข้อเท็จจริง ผลงานของนักศึกษา กิจกรรมที่นักศึกษา หรือกรณีศึกษาที่นักศึกษาไปศึกษาประกอบ ก่อนที่จะนำไปสู่ข้อสรุปในข้อที่ 3  ควรมีภาพประกอบ มีความยาวประมาณ 20 หน้า  เขียนเป็นแบบการเล่าเรื่อง ที่มีชีวิตชีวา ไม่ใช่เป็นข้อๆ หรือเป็น พ.ศ.ได้รับการแต่งตั้ง หรือผลงาน ข้อมูลหลัก ที่เป็นประสบการณ์ของท่าน

  • ตามหัวข้อที่ท่านเสนอ ท่านเริ่มทำตั้งแต่เมื่อใด  กระบวนการทำมีขั้นตอนอย่างไร  อธิบายอย่างละเอียด ปัจจุบันผลงานเป็นอย่างไร  มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง
  • หรือตามหัวข้อที่ท่านเสนอ ท่านมีกิจกรรมอะไรบ้าง อธิบายแต่ละกิจกรรมอย่างละเอียด หรือปัจจุบันเป็นอย่างไร มีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้าง
  • และอาจจะมีบทเรียนที่นักศึกษาไปวิเคราะห์จากกรณีศึกษาอื่นๆ มาประกอบประสบการณ์และผลงานของนักศึกษาด้วย ให้อธิบายว่า ไปศึกษาจากที่ไหน และเรื่องราวของเขาเป็นอย่างไร นำเสนอได้ไม่จำกัด แต่ไม่ควรจะมากเกินไป

นักศึกษาปริญญาเอก ที่ต่อยอดจากปริญญาโท สามารถที่จะนำโครงงานในปริญญาโท มานำเสนอในบทที่ 2 อย่างละเอียดได้  รวมทั้งการไปศึกษากรณีศึกษาเพิ่มเติมมาประกอบ นักศึกษาปริญญาเอกพึงตระหนักว่า BOU สนใจการสังเคราะห์ องค์ความรู้ของนักศึกษา การถอดความรู้จากการทำงาน ประสบการณ์ของนักศึกษาเอง  และควรต้องเป็นผลงานที่ประสบความสำเร็จแล้ว  ไม่ประสงค์จะให้ไปค้นหาจากค้นอื่น และเป็นความสนใจเชิงคุณภาพเท่านั้น  ไม่สนับสนุนการศึกษาเชิงประมาณ เว้นแต่ปริมาณที่สนับสนุนการเขียนเชิงคุณภาพ ปัญหาที่เห็นคือ เขียนแนวคิด หรือไปลอกแนวคิด หลักการทั่วไปมานำเสนอ  ซึ่ง เราต้องการให้เขียนเรื่องราวของการทำงานของ นศ. 

3. สรุปผลการศึกษา

เป็นการตอบคำถามตามหัวข้อวิจัย  หัวข้อวิจัยตั้งอย่างไร ให้ตอบตามนั้น เช่น หัวข้อวิจัยรูปแบบการพัฒนากิจการขยะรีไซเคิล  ก็ให้เขียน รูปแบบมีกี่ข้อ อะไรบ้าง ให้ระบุเป็นข้อ ๆ 5 – 9 ข้อ พร้อมอธิบายและยกตัวอย่างประกอบ จากข้อ 2 ที่เขียนไว้ ต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่า เป็นรูปแบบที่แท้จริงหรือไม่

หัวข้อที่ 3 นี้คือองค์ความรู้สำคัญ  เหมือนกะทิมะพร้าว ที่ถูกคั้นจากกอง (บทที่2) เป็นส่วนที่มีความสำคัญสุด นศ.จึงต้องให้ความสำคัญมากที่สุด

รูปแบบของ…………………………………………… (องค์ประกอบสำคัญที่ทำให้งานประสบความสำเร็จ) อธิบายแต่ละข้อ พร้อมข้อมูล หลักฐาน ข้อเท็จจริง มีข้อเสนอแนะอย่างไร จากการวิจัยเรื่องนี้

Related Posts

Leave a Comment

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00